معرفی اداره نظارت بر مواد غذایی

تعداد بازدید:۳۴۵۷

معرفی اداره نظارت بر مواد غذایی


معرفی اداره نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی

                                                                            

 

مدیریت نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از مدیریت های تابعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی می باشد که عهده دار شرح وظایف زیر در راستای تامین سلامت مصرف کنندگان مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی می باشد .

 

· کنترل و نظارت بر واحدهای تولید مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ، ظروف و بسته بندی از بدو تاسیس تا تولید و عرضه محصول


· کنترل و نظارت بر کالاهای غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که از طریق مرزها وارد کشور میگردند و صدور مجوز  ورود وترخیص آنها

  
. کنترل و نظارت بر کالاهای غذایی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی که از کشور خارج میگردند و صدور گواهی بهداشتی جهت آنها


· بررسی و تایید صدور پروانه های بهداشتی : بهره برداری – مسئول فنی و ساخت جهت واحدهای تولید مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی

)هر واحد تولید کننده مواد خوراکی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  که قصد تولید محصول بانام تجاری راداردپس از اخذ پروانه بهره برداری از سازمان های صنایع یا جهاد کشاورزی  ، باید پروانه های  سه گانه بهداشتی را اخذ نماید (

   
.  صدور شناسه نظارت برای واحدهای کارگاهی تولید مواد غذایی و آشامیدنی

   
. نظارت بر اجرای ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

   
. ارتقاء توان علمی و حرفه ای مسئولین فنی

   
. اطلاع رسانی و رسیدگی به شکایات عموم مردم و مصرف کنندگان مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸