معرفی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی

تعداد بازدید:۱۰۱۷۰
  

نام و نام خانوادگی: مهندس فریده گلستانی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی آلی

پست الکترونیک : t.rezatagik@yahoo.com

تلفن مستقیم: 08633675366

شماره تماس داخلی: 261

آدرس: شهرک مصطفی خمینی، کوی گلستان

سوابق اجرایی

 • مسئول نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو
 •  

شرح وظایف

 • بازدید و بررسی فنی واحدها جهت صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی و شناسه نظارت و در صورت نیاز طرح در کمیته فنی قانونی اداره 
 • بازدید نظارت بر اجرای ضوابط ساختمانی ، تجهیزاتی و آزمایشگاه مربوط به مراکز تولید ، نگهداری و بسته بندی فرآورده های غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در مراحل مختلف اجرای طرح 
 • کنترل و نظارت بر ساخت مواد از نظر فرمول ساخت و بهداشتی بودن محصول و ظروف بسته بندی و برچسبهای کالاها و نمونه برداری از تولید 
 • ارائه نظریه درخصوص صدور و تمدید پروانه ساخت 
 • همکاری و هماهنگی با ارگانهای نظارتی دیگر در سطح تولید و عرضه و ارسال دستور العملهای جدید و مرتبط با ارگانهای نظارتی در سطح عرضه 
 • تدوین ضوابط مربوط به شرایط فنی وبهداشتی ، ماشین آلات ، آزمایشگاه و وسایل به جهت اجرای شرایط خوب ساخت (GMP ) و پیشنهاد به اداره کل جهت تصویب نهایی 
 • اعلام نظر و پیشنهاد به اداره کل درخصوص تجدید نظر در ضوابط بر حسب نیاز 
 • شرکت و همکاری در طرح تمرکز زدایی و گسترش شبکه ها واعزام کارشناسان مربوطه به شهرستانها بر حسب نیاز 
 • شرکت درد وره ها و کارگاههای آموزشی ، سمینار ها و ... مرتبط جهت بالا بردن سطح علمی کاربردی کارشناسان فنی و نظارت 
 • همکاری در آموزش با کارکنان و مسئولین فنی مؤسسات درخصوص روشهای جدید نظارتی (GMP,HACCPو ... ) و همچنین همکاری در آموزش به اقشار مختلف جامعه 
 • شرکت در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی 

کلید واژه ها: رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی مهندس فریده گلستانی

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۴۰۱