امور عمومی

مدیر امور اداری

آقای سعید محمدی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی امور اداری

سمت اداری: مدیر امور اداری

تلفن تماس: 33686600-086

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۰۸