امور عمومی

تعداد بازدید:۲۶۵۸

مدیر امور اداری

مهندس مرتضی چزانی شراهی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی 

سمت اداری: مدیر امور اداری ساختمان الغدیر

تلفن تماس: 33686600-086

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۱