امور عمومی

تعداد بازدید:۱۸۸۷

مدیر امور اداری

مهندس امید آل یاسین

مدرک تحصیلی:

کارشناسی 

سمت اداری: مدیر امور اداری ساختمان الغدیر

تلفن تماس: 33686600-086

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸