تلفن گویا

تعداد بازدید:۴۷۸۶

یکی از خدمات ویژه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک، بهره مندی از تلفن گویا می باشد تا ارباب رجوعان بتوانند با استفاده از این تلفن، از خدمات کامل سازمان بهره مند شوند.

ارباب رجوعان محترم می توانند از طریق تماس با شماره 33685570_086 و وارد کردن شماره کلید منوی مربوطه، از نحوه انجام کار و خدمات قابل ارائه در معاونت غذا و داروی اراک مطلع شوند.

در حال حاضر منوهای زیر در تلفن گویا برای استفاده مراجعین تعریف شده است:

کلید 1 : جهت تماس با معاون غذا ودارو

کلید 2 : جهت تماس با دبیرخانه

کلید 3 : جهت تماس با امور بیماران خاص

کلید 4 : جهت تماس با کارشناسان مواد غذایی

کلید 5 : جهت تماس با کارشناسان مواد آرایشی و بهداشتی

کلید 6 : جهت تماس با امور شناسه کارگاهی

کلید 7 : جهت تماس با داروهای مخدر

کلید 8 : جهت تماس با امور داروخانه های خصوصی

کلید 9 اپراتور

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸