چارت

تعداد بازدید:۴۰۴

​​

  • اسامی کارشناسان :

 

مشخصات

پست سازمانی

ردیف

دکتر مریم خدائی ( دکتری تخصصی فارماکوگنوزی)

رئیس اداره

1

دکتر اکرم مرادی فراهانی ( دکتری تخصصی طب سنتی)

کارشناس مسئول طب سنتی و مکمل

2

دکتر آیدا غفاری ( دکتری تغذیه )

کارشناس مسئول صدور پروانه و مجوزها

3

دکتر فاطمه احمدی( دکتری داروسازی)

کارشناس

4

دکتر زهرا سمیعی ( دکتری داروسازی)

کارشناس

5

مهندس علی ربیعی

کارشناس

6

مهندس علی منصوری

کارشناس

7

کلید واژه ها: چارت

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۹