چارت

تعداد بازدید:۲۳۸۳

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

دکتری داروسازی

دکتر فاطمه خلیلی

کارشناس مسئول اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

دکتریداروسازی

دکترفائزه تاجیانی

کارشناس طب سنتی و مکمل

دکتر داروساز

دکتر زهرا سمیعی

کارشناس مسئول صدور پروانه ها و مجوزها

دکتر داروساز

دکتر ندا صفری

کارشناس

کارشناس

علی ربیعی

کارشناس

کلید واژه ها: چارت

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۲