شرح وظایف روابط عمومی

تعداد بازدید:۳۱۱۱

شرح وظایف روابط عمومی معاونت غذا ودارو

1-بررسی کلیه جراید و اخبار مرتبط با فعالیتهای معاونت بمنظور پی بردن به نقطه نظرات و دیدگاههای مختلف.

2-مطالعه مطالبی که در جراید و دیگر رسانه های گروهی در ارتباط با معاونت منتشر میشود و جوابگویی به مطالب منتشر شده با راهنمایی مقام مافوق.

3-برقراری ارتباط با رسانه های گروهی و ترتیب مصاحبه با مقامات سازمان با مطبوعات و رسانه های دیگر.

4-فراهم آوردن امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل صوتی و تصویری و ...

5-هماهنگی لازم به منظور مصاحبه های مطبوعاتی و ظبط سخنرانیها جهت تدوین و تکثیر آن برای همکاران.

6-تهیه پیامهای تبریک و تسلیت، طراحی نمودارها و  به مناسبت های مختلف.

7-انجام امور مربوط به آیین نامه های مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات.

8-نظارت بر انجام کار انتشار نشریات و بولتن های خبری.

9-جمع بندی و تهیه فعالیتهای معاونت در مقاطع مختلف(هفته سلامت،هفته جهانی غذا،هفته مسمومیت ها، هفته آنتی بیوتیک ها)و ... جهت درج در نشریات و بولتن های خبری معاونت.

10-همکاری و هماهنگی با واحدهای روابط عمومی سایر دستگاهها.

11-تهیه گزارش از بازدیدها و سفرهای اداری معاونت.

12-هماهنگی در برگزاری همایشها، کنفرانسها، سمینارها، جلسات و استفاده مطلوب از وسایل کمک آموزشی در آنها 

13-آگاه ساختن مردم از پیشرفت ها ونتایج برنامه ها وفعالیت های معاونت از طریق رسانه های جمعی وتشکیل جلسات وسخنرانی ها.

14-بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت معاونت به منظور ارائه آنها

 -15 نصب انواع آگهی ها و تراکتها و بنرهای مورد نیاز در مکان های در نظر گرفته شده

1-16  انجام هماهنگیها و پیگیری امور تبلیغاتی با واحدهای درونی و سازمانها و نهادهای بیرون از معاونت

 -17 تصویربرداری و عکاسی برنامه های مد نظر در داخل و یا خارج معاونت

 -18 تبدیل فیلم ها و تصاویر گرفته شده به فرمت قابل استفاده در رایانه

 -19 آرشیو و نگهداری منظم و دسته بندی شده فیلم ها و عکسها

20-همکاری با واحد سایت جهت قرارگیری اخبار در سایت

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۷