معرفی مدیریت بر امور دارو


مدیر نظارت بر امور دارو و غذا : دکتر محمدرضا سلمان زاده 
 
نشانی : اراک - کوی مصطفی خمینی - گلستان 6- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک 
 
   تلفن :   33686545 - 086                                    
 
             
 
ایمیل: modir.daroo@arakmu.ac.ir                                                                                                                        
آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۳۵۰