اهداف مدیریت

تعداد بازدید:۱۵۰۲

اهداف

  1. اهتمام به مدیریت دانش در بخش نظارتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  2. افزایش خوداتکایی، اشتغال‌زایی و استفاده حداکثری از توان داخلی در حوزه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  3. مشارکت حداکثری بخش خصوصی، تعاونی ها، نهادهای غیر دولتی و سرمایه گذاران خارجی و تاکید بر هماهنگی و انسجام بین نهادها
  4. کاهش تصدی گری دولت، تقویت بخش خصوصی، حمایت از ایجاد و توسعه کمی و کیفی شرکت های تخصصی در زمینه فرآورده های طبیعی و داروهای طب ایرانی
  5. افزایش سطح سواد و آگاهی اقشار تخصصی و غیر تخصصی جامعه

کلید واژه ها: اهداف مدیریت

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۹