گروه نوشیدنیها ،قند و شکر

تعداد بازدید:۲۲۶۴

گروه نوشیدنی ها

 

 وظایف پرسنلی  :

                                                  

1- صدور مجوزهای بهداشتی شامل پروانه بهره برداری بهداشتی، پروانه ساخت ، پروانه مسئول فنی و شناسه نظارت جهت محصولات نوشیدنی ،انواع عرقیات، عصاره های گیاهی و اسانسهای ،نوشیدنی ،آب یخ  ، سرکه

2- بررسی نقشه پیشنهادی و تایید محل احداث واحد تولیدی و انطباق محل ،تجهیزات، خطوط تولید و GMT واحد تولیدی با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی

3- بازرسی و نظارت بر امور کنترل کیفی و فعالیت موسسات تولیدکننده محصولات فوق الذکر و پیگیری امور مربوطه

4-  پاسخگویی به استعلامات واصله از سایر ارگانها در زمینه تاسیس واحدهای تولیدی

5- رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مربوطه در سطح تولید

6-  بررسی آنالیز فرآورده های غذایی و مرتبط و مواد اولیه وارداتی

7- صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات

8- تکمیل و بررسی فرمهای PRPs کارخانجات تولیدی استان

9- آموزش مسئولین فنی مطابق فرم گزارش آموزش توجیهی مسئولین فنی

10- ارائه سمینار و مقالات علمی و مصاحبه های رادیویی و تلوزیونی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸