معرفی و شرح وظایف آزمایشگاه

تعداد بازدید:۶۵۵۰

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی استان مرکزی که توسط اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو به عنوان آزمایشگاه سطح دو رتبه بندی گردیده در فضایی معادل 500 متر مربع و با تعداد 9 پرسنل رسمی و پیمانی، 6 نیروی قراردادی در مقاطع فوق لیسانس ، لیسانس در رشته های ، تغذیه ، شیمی ، میکروبیولوژی،صنایع غذایی  زیر نظر اداره کنترل بر مواد غذایی  دانشگاه علوم پزشکی اراک در قالب 5 بخش عمده شامل :

بخش پذیرش نمونه

 

بخش میکروب شناسی

بخش شیمی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

بخش سم شناسی و آنالیز دستگاهی

بخش تضمین کیفیت ( QA )

وظیفه کنترل سلامت مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را از طریق کنترل مواد اولیه مورد مصرف در صنایع غذایی و فرآورده های غذایی تولیدی در کلیه مراحل تولید ، عرضه و توزیع ، نمونه ها را با انجام بررسی های ارگانولپتیکی و آزمونهای فیزیکی ، شیمیایی ، میکروبی و سم شناسی بر اساس استانداردهای ملی موجود و دستورالعمل های اداره کل آزمایشگاهها بر عهده دارد .

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷