واحد تعزیرات

تعداد بازدید:۲۳۵۱

واحد تعزیرات

وظایف پرسنلی واحد تعزیرات  :

 
1-ارسال موارد تخلف موسسات غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی از قوانین و مقررات به کمیسیون ماده 11

2-ارسال موارد تخلف در صورت محرز شدن جرم توسط کمیسیون ماده 11 به اداره کل تعزیرات حکومتی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸