گروه آرد و فرآورده های آرد

تعداد بازدید:۲۱۴۷

گروه آرد و فرآورده های آردی

وظایف پرسنلی :

 

1- صدور مجوزهای بهداشتی شامل پروانه بهره برداری بهداشتی، پروانه ساخت ، پروانه مسئول فنی و شناسه نظارت جهت انواع نان ، آرد ، انواع کیک و کلوچه و شیرینی ،بیسکوئیت و کراکر

2- بررسی نقشه پیشنهادی و تایید محل احداث واحد تولیدی و انطباق محل ،تجهیزات، خطوط تولید و GMT واحد تولیدی با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی

3- بازرسی و نظارت بر امور کنترل کیفی و فعالیت موسسات تولیدکننده محصولات فوق الذکر و پیگیری امور مربوطه

4- پاسخگویی به استعلامات واصله از سایر ارگانها در زمینه تاسیس واحدهای تولیدی

5-  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مربوطه در سطح تولید

6-  بررسی آنالیز فرآورده های غذایی و مرتبط و مواد اولیه وارداتی

7-  صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات

8- نظارت بر فرآیند غنی سازی آرد در کارخانجات تولید آرد

9- آموزش مسئولین فنی مطابق فرم گزارش آموزش توجیهی مسئولین فنی

10- تکمیل و بررسی فرمهای PRPs کارخانجات تولیدی استان

11- ارائه سمینار و مقالات علمی و مصاحبه های رادیویی و تلوزیونی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸