معرفی مسئول آزمایشگاه

معرفی مسئول آزمایشگاه

آقای مهندس مهندس مهدی عبداللهی

کلید واژه ها: سرپرست آزمایشگاه کنترل مواد غذاییمعاونت غذا و دارو اراکمهندس مهدی عبداللهی

آخرین ویرایش۰۱ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۱۲۹۲