معرفی مسئول آزمایشگاه

تعداد بازدید:۴۲۶۲
معرفی مسئول آزمایشگاه

آقای دکتر مهدی صادق
 

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

رشته تحصیلی: 

شماره تماس : 33685575

پست الکترونیک:  .

 

وظایف و مسئولیتهای مدیر آزمایشگاه:

 • نظارت، تأیید و ارسال نتایج آزمون های انجام شده به درخواست مراجع ذیربط
 • سرپرستی و نظارت بر کلیه امور فنی و اجرایی آزمایشگاه
 • راه اندازی و توسعه روش های آزمون مورد نیاز آزمایشگاه
 • نظارت و بازرسی از آزمایشگاه های کنترل کیفیت کارخانجات صنایع غذایی و بهداشتی
 • نظارت و بازرسی از آزمایشگاه های همکار و مجاز در سطح استان
 • عضو کمیته فنی قانونی صدور پروانه های بهداشتی واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو
 • شرکت در جلسات و کمیته های مرتبط با مدیریت آزمایشگاه
 • برنامه ریزی و ارتقا پرسنل جهت نیل به اهداف کیفیت آزمایشگاه
 • هماهنگی با سازمان های مرجع سلامت، سازمان های نظارتی و بهداشتی و مراجع قضایی
 • اجرای فرآیندهای مرتبط با برنامه عملیاتی، ارزیابی عملکرد و طرح های ملی کشوری

 

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو استان مرکزی مرجع قانونی در زمینه انجام آزمونهای شیمیایی و فیزیکی و میکربی و سم شناسی بر روی انواع محصولات غذایی آرایشی و بهداشتی  بر اساس استانداردهای ملی ایران ،دستورالعملها و بخشنامه های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ،پروانه ساخت محصول و مراجع بین المللی از قبیل FCC وUSP،در حال فعالیت میباشد. این آزمایشگاه قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده‌های آزمونرااز طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و به کار‌گیری رویه‌های حرفه‌ای مناسب و روش‌های استاندارد ملی و بین‌المللی و بر اساس الزامات استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025:2005را به مشتریان خود نشان می‌دهد.

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی این معاونت دارای نیروی های متخصص کارشناسی و کارشناسی ارشد  و Ph.Dدر رشته های میکروبیولوژی،صنایع غذایی،شیمی،پلیمر، ٰشیمی تجزیه،سم شناسی ،علوم تغذیه ،زیست شناسی و شیمی آلی ،که در طرحهای اجرایی ،آزمایشگاهی و تحقیقاتی مستقل یا مشترک با مراکز دانشگاهی و پژوهشی شرکت نموده اند ،میباشند. 

بخشهای مختلف آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی این معاونت در چهار بخش اصلی شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی ، سم شناسی و آرایشی و بهداشتی بوده و اهم فعالیتهای  انجام شده در این بخشها به شرح زیر میباشد:

 •  دریافت و پذیرش نمونه ، انجام آزمون و ارسال نتایج.
 •  آموزش مسئولین فنی واحدهای تولیدی.
 •   بازدید و ارزیابی از آزمایشگاههای همکار و مجاز.
 •  بازدید ، تایید و کنترل آزمایشگاههای واحدهای تولیدی
 •  نظارت بر آزمایشگاه‌های صنایع تولیدی استان (کنترلو رتبه‌بندی)
 •  برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان (استانی و کشوری)
 •  تهیه و تدوین فرایندهای ارتقای کیفیت و برنامهاسترات‍ژیک آزمایشگاه
 •  تدوین دستورالعمل‌های کاری(SOP) روش‌های کنترل وضوابط مربوط به کلیه فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • رعایت الزامات فنی و مدیریتی استاندارد بین‌المللیآزمایشگاهیISO/IEC 17025
 • همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تدوین مقالاتعلمی
 • همکاری با «مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی وآشامیدنی» مستقر در معاونت غذا و دارو     
 • کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده‌های خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولید داخل کشور و وارداتی به کشور

 

امید است با همت و تلاش کلیه پرسنل آزمایشگاه و نیز سایر واحدهای معاونت غذا و دارو شاهد ارتقا سلامت آحاد جامعه مردم کشور سرافرازمان باشیم.

کلید واژه ها: سرپرست آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک دکتر مهدی صادق

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۴۰۱