معرفی مسئول آزمایشگاه

تعداد بازدید:۲۹۵۳
معرفی مسئول آزمایشگاه

آقای دکتر مهدی عبداللهی

کلید واژه ها: سرپرست آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک مهندس مهدی عبداللهی

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۹