بخش بسته بندی پلیمر

تعداد بازدید:۲۴۶۰

بخش بسته بندی و پلیمر

بخش پلیمر و بسته بندی با تکیه بر توانمندی های کارشناسان و امکانات دستگاهی مجهز مطابق بر استاندارد های ملی و بین المللی و با توجه به اهمیت این محصولات بر سلامتی انسان، در راستای تایید محصولات پلیمری  آزمون های تخصصی مربوطه  را انجام میدهد.

آزمون ها

 • مهاجرت کلی پلیمرها
 • شناسایی پلیمرها
 • پخت لاک قوطی
 • چسبندگی لاک قوطی
 • یکنواختی لاک قوطی
 • رطوبت و مواد فرار پلیمر
 • خاکستر گیری پلیمر
 • تغییرات ابعادی ظروف ساخته شده پلی پروپیلن و پلی استایرن
 • میزان جذب آب ظروف ساخته شده پلی پروپیلن و پلی استایرن
 • نشست پذیری ظروف ساخته شده پلی پروپیلن و پلی استایرن
 • رفتار حرارتی پلیمرها
 • کیفیت چاپ بروی ظروف و بسته بندی های پلیمری و ثبوت چاپ
 • بعدسنجی ظروف پلیمری
 • ضخامت انواع  فیلم  پلیمر و کاغذ و مقوا
 • دانسیته فیلم پلیمری
 • کنترل یکنواختی ساخت پلیمرها
 • باقیمانده استخراجی پلی اتیلن و پلی آمیدها
 • جداسازی لایه های بسته بندی چند لایه
 • گرماژ فیلم های پلیمری و کاغذ و مقوا
 • استحکام دوخت
 • آزمون دلامیناسیون بسته بندی فیلم چند لایه و ساشه
 • اندازه گیری وجود خلا در قوطی های کنسرو
 • اندازه گیری وزن پوشش لاک قوطی
 • اندازه گیری وزن پوشش قلع قوطی
 • کنترل وضعیت لایه آب بندی درب قوطی
 • وزن لایه آب بندی درب قوطی
 • خوردگی لاک قوطی
 • PH  کاغذ و مقوا
 • هدایت کاغذ و مقوا
 • کلر در کاغذ و مقوا
 • خاکستر کل کاغذ و مقوا
 • واکنش در برابر نور فرابنفش کاغذ و مقوا (سفید کننده نوری)
 • رطوبت کاغذ و مقوا
 • اندازه گیری فرمالدئید در کاغذ و مقوا

چشم انداز:

-  اندازه گیری مونومر آزاد در ظروف پلیمری از جنس پلی استایرن

- اندازه گیری استالدئید در ظروف PET

- اندازه گیری BADGE در کنسروها

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸