بیانیه مدیریت آزمایشگاه

تعداد بازدید:۲۲۱۰

بیانیه مدیریت

بیانیه مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

 

 از طریق نظامنامه کیفیت ارائه شده سیستم مدیریت کیفیت خود را مستند می‌کند.

این نظامنامه همه فرآیندها و مسئولیتهای مرتبط را که در ارتباط با فعالیت آزمایشگاه موضوعیت دارد، تشریح می‌کند.

این نظامنامه تأیید می‌کند که همه فرآیندهای کاری برنامه‌ریزی شده و تحت کنترل می‌باشند. سیستم مدیریت کیفیت و مستندات آن بر اساس تغییرات مرتبط با وضعیت فنی، قوانین، وضعیت عملکرد، انتظارات مشتری، آموزش‌ها و انگیزش‌های کارکنان، مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند.

مدیر ارشد آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، بنابر اخلاق حرفه‌ای، صراحتاً اعلام می‌دارد که آزمایشگاه و کارکنان آن از هرگونه فشار داخلی و یا خارجی که تأثیر منفی بر کیفیت نتایج آزمون ها می‌گذارد، رها می‌باشند.

 

 

آزمایشگاه همه فعالیتهای خود را با تأکید بر حفظ اسرار و بدون تبعیض و به صورت کامل و بر طبق اصول حرفه‌ای انجام می‌دهد. حفاظت از اموال و اطلاعات مشتریان جزء قوانین اولیه این آزمایشگاه می‌باشد. اختیارات لازم در این زمینه به مدیر ارشد آزمایشگاه تفویض شده است.

 

 

 مدیر ارشد آزمایشگاه، مسئول کیفیت و مسئولان بخشها خود را متعهد می‌دانند که سیستم مدیریت کیفیت را پیگیری نمایند و الزامات استاندارد 2005:ISO /IEC 17025 را در آزمایشگاه برآورده نمایند و از آن تبعیت کنند. مدیر ارشد آزمایشگاه کنترل غذا و دارو خود را متعهد می‌داند منابع لازم مالی و منابع انسانی را برای استقرار این استاندارد فراهم نماید.

 

 

 پیروی از نظامنامه کیفیت برای همه کارکنان آزمایشگاه حتی مدیر ارشد الزامی است.

 

رعایت الزامات تعریف شده به صورت سالانه مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸