معرفی مسئول اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

تعداد بازدید:۱۷۹۶
  

نام و نام خانوادگی: دکتر مصطفی ده نمکی

رشته تحصیلی:داروسازی

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 33686600

شماره تماس داخلی: 270

آدرس:شهرک مصطفی خمینی، کوی گلستان

سوابق اجرایی

  • کارشناس دارویی معاونت غذا و دارو
  •  

شرح وظایف

  • اهتمام به مدیریت دانش در بخش نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  • ترویج مصرف منطقی، ایمن و آگاهانه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  • ارتقاء کیفیت و سلامت فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  • انجام وظایف تخصصی اداره با در نظر گرفتن منشور حقوق ارباب رجوع
  • افزایش آگاهی جامعه پزشکی در زمینه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  • افزایش آگاهی اقشار غیر تخصصی جامعه در زمینه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه

کلید واژه ها: معرفی طبیعی، سنتی و مکمل

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۴۰۱