بخش شیمی مواد غذایی

تعداد بازدید:۴۱۹۱

بخش شیمی مواد غذایی

بخش شیمی مواد غذایی:
 زیر مجموعه فنی آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه استان مرکزیهوده که با توجه به اهمیت سلامت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی عرضه شده در سطح جامعه، کلیه نمونه‌های ارسالی از بخش پذیرش نمونه را که نیازمند بررسی فیزیکوشیمیایی هستند،در این بخش تحت بررسی قرار می گیرند.
بخش شیمی شامل گروههای کاری زیر می باشد:

 فراورده های غلات ، فراورده های لبنی ، فراورده های گوشتی، فراورده های بسته بندی و خشکبار، فراورده های قنادی ، فراورده های نوشیدنی کنسروی، فراورده های روغنی، آب، عرقیجات، آرایشی و بهداشتی و ... می باشد.
 

آزمون ها:

در این بخش آزمون های شیمیایی شامل موارد زیر، طبق استاندارد ملی ایران یا روش های توسعه یافته در آزمایشگاه انجام می شود: pH، درصد مواد جامد محلول در آب، اسیدیته برحسب اسید سیتریک، اسیدیته برحسب اسید لاکتیک، اسیدیته برحسب اسید فرمیک، اسیدیته برحسب اسید مالیک، اسیدیته برحسب اسید اولئیک، اسیدیته برحسب اسید سیتریک، عدد اسیدی، باقیمانده خشک (عصاره)، درصد رطوبت، درصد میوه محتوی، درصد خاکستر، درصد خاکستر نامحلول در اسید، درصد خاکستر محلول در آب، قلیائیت خاکستر، درصد قندهای احیاکننده، درصد قند کل، درصد ساکارز، درصد گلوکز، نسبت گلوکز به فروکتوز، هیدروکسی متیل فورفورال، فعالیت دیاستازی، عدد پراکسید، درصدچربی کل، درصد صمغ کل، درصد پروتئین، درصدمواد ژله کننده، فشار Co2، اسیدبنزوئیک و اسیدسوربیک، ویژگیهای ارگانولپتیکی ، درصدوزنی اسانس، پراکسید، وجود رنگ مصنوعی، پلاریزاسیون، انیدرید سولفورو، خاکستر کنداکته، درصد پری، وزن خالص، وزن آبکش، درصد نمک، درصد نشاسته، دانسیته، اندیس یدی، میزان ید، درصد خلوص، مقدار نیتریت، فسفات، هیدروکسی پرولین، مواد خارجی و مواد نامحلول، عصاره آبی، ریزش آزاد، قابلیت حل شدن، دانسیته، وجود آنتی بیوتیک، نقطه انجماد، تست نشاسته، عدد صابونی، عددغیر قابل صابونی، ترکیبات قطبی، پایداری روغن، Spot test ، گلوتن، اندیس فرمالین، ارزش اکسیداسیون، شفافیت، سدیم کربنات، قلیائیت آزاد، کلر فعال، رسوب، درصد ماده فعال، پایداری در 5 و 40 درجه، عدد زئین، فرمالدئید، عدد اکسیدان، ماده آمفوتری، کلریدریک اسید، مواد غیر فرار، درصد الکل، تست ایجاد لکه، تست شعله، سولفات، فلوراید، کلراید، منیزیم، مس، آهن، روی، منگنز، آلومینیم، سختی آب، TDS درآب، کدورت
 

چشم انداز:

 1- اندازه گیری بلانکیت در نمونه های نان 2- اندازه گیری SO2 در نوشیدنی ها به روش الکتروشیمیایی 3- اعتبار بخشی آزمون های عسل 4- اعتبار بخشی آزمون قند در انواع فراورده 5- اعتبار بخشی آزمون نمک در انواع فرآورده 6- اعتبار بخشی آزمون رطوبت در انواع فرآورده

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰