مطالب مرتبط با کلید واژه

اهداف و سیاستهای پیش رو


اهداف و سیاستهای پیش رو

مقدمه اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل همراه با نیازهای روزافزون جامعه پزشکی و مردم عزیزمان به استفاده از ظرفیت های درمانی جدید در حوزه مکمل های تغذیه ای و فراورده های گیاهی در سازمان غذا و دارو تکوین ...


برنامه ریزی دقیق، ارزیابی مستمر و ارتقاء عملکرد از اهداف معاونت در سال ۱۴۰۰ است

معاون غذا و دارو دانشگاه در آغازین روزهای کاری سال نو گفت: برنامه ریزی دقیق، ارزیابی مستمر و ارتقاء عملکرد حوزه های غذا، دارو و آزمایشگاه از اهداف معاونت در سال ۱۴۰۰ است.

ادامه مطلب