مطالب مرتبط با کلید واژه

ژل و خمیرهای بازی غیرمجاز


ژل و خمیرهای بازی غیرمجاز تهدیدی برای سلامت کودکان و نوجوانان

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور با اشاره به اینکه فرآورده هایی که فاقد مجوز بهداشتی از سازمان غذا و دارو باشند به عنوان غیر مجاز تلقی می شوند، گفت: ایجاد عوارض به دنبال استفاده از ژل و خمیرهای بازی‌های غیر مجاز تهدیدی جدی برای سلامت کودکان و نوجوانان است.

ادامه مطلب