مطالب مرتبط با کلید واژه

فرآورده غیر مجاز روغن گیاهی


فرآورده غیر مجاز روغن گیاهی

به آگاهی می رساند در خصوص استعلام روغن گیاهی HD برند farcom در طرح pms فرآورده نامبرده فاقد هرگونه مجوز اعم از تولید،توزیع و عرضه از این اداره کل می باشد،لذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است در صورت مشاهده فرآوره مذکور در سطح عرضه طبق مقررات جاری نسبت به جمع آوری آن اقدام نمایید.

ادامه مطلب