مطالب مرتبط با کلید واژه

بازرسی از شرکت های توزیع کننده شیر خشک


بازرسی کارشناسان اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو اراک از شرکت سوناطب پارسه ساوه

کارشناسان اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو طی یک بازرسی ادواری هماهنگ نشده از شرکت سونا طب پارسه ساوه، پیگیر روند رفع عدم انطباق های مشاهده شده طی بازرسی پیشین شدند.

ادامه مطلب

رصد شرکت های توزیع کننده شیر خشک در استان قم

مدیر اداره فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل به همراه مسئول پایش و برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو جهت پایش شرکت های پخش و کیفیت فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی از شرکت های توزیع کننده شیر خشک استان قم طی یک بازرسی ادواری هماهنگ نشده بازدید کردند.

ادامه مطلب