مطالب مرتبط با کلید واژه " فرآورده های طبیعی ،سنتی و مکمل "


توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد؛

تشکیل اولین جلسه اداره متناظر نظارت بر فرآورده های طبیعی ،سنتی و مکمل

اولین جلسه کارشناسان اداره متناظر نظارت بر فرآورده های طبیعی ،سنتی و مکمل با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو در دفتر این معاونت تشکیل شد.

ادامه مطلب