مطالب مرتبط با کلید واژه

کشف ماده اولیه مواد غذایی


کشف ۲۵۰ کیلو گرم مواد اولیه تاریخ مصرف گذشته مواد غذایی

مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو خبر داد: در راستای ارتقا سلامت شهروندان و در ادامه تشدید بازرسی های سرزده از مراکز حساس تولید مواد غذایی، بازرسان اداره نظارت بر مواد غذایی موفق به کشف ۲۵۰ کیلو گرم مواد اولیه تاریخ مصرف گذشته مواد غذایی در اراک شدند.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک خبر داد؛

کشف و انهدام ۲۰ کیلو گرم ماده اولیه مواد غذایی در اراک

در راستای ارتقا سلامت شهروندان و در ادامه تشدید بازرسی های سرزده و شیوع بیماری کرونا ویروس از مراکز حساس تولید مواد غذایی،بازرسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه موفق به کشف ۲۰ کیلوگرم ماده اولیه مواد غذایی شدند.

ادامه مطلب