مطالب مرتبط با کلید واژه

علوم پایه


علوم تشریح

 دکتر مریم باعزم  آناتومی 2 مامایی آناتومی2 دندانپزشکی علوم تشریح سر و گردن پزشکی علوم تشریح سر و گردن کارشناسی علوم تشریح غدد درون ریز علوم تشریح حواس ویژه    دکتر پرویندخت بیات  علوم تشریح اعصاب -کارشناسی ارشد    دکتر محمد بیات جنین شناسی پزشکی فراگیران مامایی2-98-97 جنین شناسی پزشکی فراگیران پزشکی 2-98-97 بافت ...

گروه های علوم پایه

    گروه زیست فناوری پزشکی      گروه آمار زیستی   گروه طب ایرانی    گروه فارماکولوژی   گروه مامایی  گروه معارف اسلامی گروه میکروبشناسی و ایمنی شناسی  گروه علوم تشریح  گروه انگل شناسی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده  گروه بیوشیمی و ژنتیک گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی

فرم ها

1- پروپوزال 2- گزارش سه ماهه 3- اعلام آمادگی دفاع

مامایی

1-دکتر کتایون وکیلیان -مشاوره در سلامت خانواده، 2-99-98 -سلامت خانواده 1-99-98 -مهارتهای ارتباطی(2) 2-99-98 -مدیریت در سیستم های خدمات بهداشتی ارشد مشاوره مامایی 1-1401-1400 -مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره باراری-ارشد مشاوره مامایی1-1401-1400 -مشاوره و ارتقا سلامت جنسی-ارشد مشاوره مامایی1-1401-1400 -یائسگی و مشاوره قبل و بعد از ...