مطالب مرتبط با کلید واژه

پایان نامه


آئین نامه ها

1- دوره Ph.D 2- دوره کارشناسی ارشد 3- دستورالعمل نگارش پایان نامه 4- دستورالعمل دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد و دکترا  

سمینار، ژورنال کلاب، پروپوزال، پایان نامه گروه زیست فناوری و پزشکی مولکولی

 جلسه دفاع از پایان نامه خانم  زینب زمان زاده/ تاریخ: 28 / 6 / 1402 ساعت 13  -اطلاعیه ژورنال کلاب کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خانم زینب زمان زاده تاریخ 28/06 /1402   جلسه دفاع از پایان نامه خانم  فاطمه شهابی نژاد/ تاریخ: 26 / 6 / 1402 ساعت ...