مطالب مرتبط با کلید واژه

پایان نامه


آئین نامه ها

1- دوره Ph.D 2- دوره کارشناسی ارشد 3- دستورالعمل نگارش پایان نامه 4- دستورالعمل دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد و دکترا  

سمینار، ژورنال کلاب، پروپوزال، پایان نامه گروه زیست فناوری و پزشکی مولکولی

  -اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم الهام نوروز دولت آبادی ورودی سال 98 مورخ 1400/8/26 -اطلاعیه ژورنال کلاب کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خانم الهام نوروز دولت آبادی مورخ 1400/8/22 -اطلاعیه دفاع از پروپوزال خانم زینب زمان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی ...