مطالب مرتبط با کلید واژه

پنتیک


بیوشیمی و ژنتیک

 دکتر علی خسروبیگی بیوشیمی هورمونها پزشکی - نیمسال اول 1402-1401   دکتر حیدر فراهانی بیوشیمی کلیه-پزشکی نیمسال اول 1402-1401   دکتر میلاد غلامی ژنتیک پزشکی-نیمسال اول1402-1401 اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی بیماری های ژنتیکی و مشاوره کاراموزی اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی   هادی انصاری هادی پور بیوشیمی پزشکی-کارشناسی ارشد ...