آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
خون شناسی ۲ (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
ایمنوهماتولوژی (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
فرم درخواست میهمانیدانشجویان
فرم خام طرح درساساتید
فرم انصراف از میهمانیدانشجویان
فرم طرح درس ویژه دروس نظریاساتید
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی(آقای دکتر محسن شمسی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
فرم درخواست انتقالدانشجویان
فرم طرح درس ویژه دوره های کارآموزیاساتید
فرم انتقالی توام با تغییر رشتهدانشجویان
فرم ارتقاء سالیانهاساتید
فرم انصراف از تحصیلدانشجویان
فرم گزارش فعالیتهای آموزشی و پژوهشیاساتید
فرم درخواست حذف اضطراریدانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیدانشجویان
آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمیاساتید
فرم گواهی خروج از کشوردانشجویان
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهدانشجویان
آئین نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیاساتید
فرم گواهی سال آخردانشجویان