آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اتاق عمل

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فوریت های پزشکی -خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
تکنولوژی جراحی تروما-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
اصول مراقبت در اتاق بهبودی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
اصطلاحات پزشکی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
مراقبتهای پس از بیهوشی-خانم منصوره کریمی کیااتاق عمل۲۱۸
بیماریهای داخلی -جراحی(۱) - خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۷
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۶
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۵
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۴
تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبت های آن--خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۱۱۳
اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب(عملی)-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۱۱۲
اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب (نظری)-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۱۱۱
تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبت های آن--خانم معصومه نوروزیاتاق عمل
اصول ریکاوری-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
فوریت های پزشکی -خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
اصول و فنون مهارت های بالینی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
تکنولوژی جراحی تروما-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
اصطلاحات پزشکی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل