آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اتاق عمل

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل
زبان تخصصی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
تکنولوژی جراحی توراکس،قلب و مراقبتهای آن-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
آشنایی با بیماریهای داخلی -خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
تکنولوژی جراحی چشم و مراقبت های آن-آقای حامد پرنیخاتاق عمل
تکنولوژی جراحی گوش،حلق،بینی،فک وصورت و مراقبت های آن-آقای حامد پرنیخاتاق عمل
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد و مراقبت های آن--آقای رضا فیضیاتاق عمل
تکنولوژی جراحی اطفال و مراقبت های آن-آقای رضا فیضیاتاق عمل
اصول و فنون مهارت های بالینی-آقای رضا فیضیاتاق عمل
فوریت های پزشکی -خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
تکنولوژی جراحی تروما-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
اصول مراقبت در اتاق بهبودی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
اصطلاحات پزشکی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
مراقبتهای پس از بیهوشی-خانم منصوره کریمی کیااتاق عمل۲۱۸
بیماریهای داخلی -جراحی(۱) - خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۷
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۶
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۵
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۴
تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبت های آن--خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۱۱۳