آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ایدانشجویان
آئین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری(دانش پژوهی)اساتید
فرم تسویه حسابدانشجویان
آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمیاساتید
قارچ شناسی پزشکی (اقای دکتر مجتبی دیده دار)علوم آزمایشگاهی۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اصول مراقبت های ویژه(خانم کریمی کیا)هوشبری۱۲ بهمن ۱۳۹۸
مراقبت های پس از بیهوشی(خانم کریمی کیا)هوشبری۱۲ بهمن ۱۳۹۸
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی(خانم دکتر فاطمه قهرمانی)تکنولوژی پرتو شناسی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
رادیوبیولوژی(خانم دکتر فاطمه قهرمانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
فیزیک براکی تراپی(خانم دکتر فاطمه قهرمانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
باکتری شناسی پزشکی (آقای دکتر احسان اله غزنوی راد)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتازدانشجویان
آزمایشگاه خون شناسی (۱)(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
خون شناسی (۱)(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ادبیات فارسی (خانم نصرتی)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ادبیات فارسی (خانم نصرتی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه شیمی عمومی (خانم دکتر فاطمه ایمان پرست)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
شیمی عمومی (خانم دکتر فاطمه ایمان پرست)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روانشناسی بیماران سرطانی(آقای پریور)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸