آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه و بخش نامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
خون شناسی ۲ (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
ایمنوهماتولوژی (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی(آقای دکتر محسن شمسی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیدانشجویان
آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمیاساتید
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهدانشجویان
آئین نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیاساتید
آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ایدانشجویان
آئین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری(دانش پژوهی)اساتید
آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمیاساتید
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه ( آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
قارچ شناسی پزشکی (اقای دکتر مجتبی دیده دار)علوم آزمایشگاهی۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اصول مراقبت های ویژه(خانم کریمی کیا)هوشبری۱۲ بهمن ۱۳۹۸
مراقبت های پس از بیهوشی(خانم کریمی کیا)هوشبری۱۲ بهمن ۱۳۹۸
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی(خانم دکتر فاطمه قهرمانی)تکنولوژی پرتو شناسی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
رادیوبیولوژی(خانم دکتر فاطمه قهرمانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
فیزیک براکی تراپی(خانم دکتر فاطمه قهرمانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
باکتری شناسی پزشکی (آقای دکتر احسان اله غزنوی راد)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتازدانشجویان