آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه و بخش نامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه جدید انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهآئین نامه جدید انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهدانشجویان
شیوه نامه جدید انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهشیوه نامه جدید انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهدانشجویان
آئین نامه جدید رفتار و پوشش حرفه ایآئین نامه جدید رفتار و پوشش حرفه ایدانشجویان
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه(آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ایمنوهماتولوژی(آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۷ شهریور ۱۴۰۰
مراقبت های پس از بیهوشی-آقای علیرضا ترکاشوندهوشبری
کارآموزی ۲ - خانم مائده سادات الحسینیهوشبری
مهارت های پرستاری بالینی-خانم مائده سادات الحسینیهوشبری
کارآموزی ۱-خانم مائده سادات الحسینیهوشبری
مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل -خانم مائده سادات الحسینیهوشبری
اخلاق حرفه ای-خانم مائده سادات الحسینیهوشبری
تضمین کیفیت در آزمایشگاه-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه -آقای دکتر سیدسعید حسنیعلوم آزمایشگاهی
آزمایشگاه خون شناسی (۲)-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی
خون شناسی (۲)-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی
آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست در تصویربرداری پزشکی-خانم دکتر معصومه زنگنهتکنولوژی پرتو شناسی
روشهای پرتونگاری (۳)-خانم دکتر معصومه زنگنهتکنولوژی پرتو شناسی
روشهای پرتونگاری (۱)-خانم دکتر معصومه زنگنهتکنولوژی پرتو شناسی
تکنیکها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری(CT)-خانم دکتر معصومه زنگنهتکنولوژی پرتو شناسی
ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی-خانم دکتر معصومه زنگنهتکنولوژی پرتو شناسی