آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه و بخش نامه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه جدید انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهآئین نامه جدید انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهدانشجویان
شیوه نامه جدید انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهشیوه نامه جدید انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهدانشجویان
آئین نامه جدید رفتار و پوشش حرفه ایآئین نامه جدید رفتار و پوشش حرفه ایدانشجویان
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه(آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ایمنوهماتولوژی(آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۷ شهریور ۱۴۰۰
فیزیک پزشکی و الکتریسته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل-خانم دکتر هما سلیمانیتکنولوژِی اتاق عمل
داروشناسی و سم شناسی-خانم دکتر مارال رمضانیعلوم آزمایشگاهی
شیمی عمومی - خانم دکتر مارال رمضانیعلوم آزمایشگاهی
اصول پایه داروشناسی-خانم دکتر مارال رمضانیهوشبری
روشهای تصویر برداری پزشکی-خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی
روشهای پرتونگاری ۲- خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی
تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاه های رادیولوژی-خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی
فوریت های پزشکی -خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
تکنولوژی جراحی تروما-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
اصول مراقبت در اتاق بهبودی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
اصطلاحات پزشکی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل
بیماریهای داخلی-جراحی(۲)-خانم نازنین امینیهوشبری
نشانه شناسی و معاینات بالینی-آقای علیرضا ترکاشوندهوشبری
فیزیک پرتوها-خانم دکتر فاطمه سیفتکنولوژی پرتو شناسی۲۲۱