آیین نامه‌ها و فرم‌ها- علوم آزمایشگاهی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
خون شناسی ۲ (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
ایمنوهماتولوژی (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی(آقای دکتر محسن شمسی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه ( آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
قارچ شناسی پزشکی (اقای دکتر مجتبی دیده دار)علوم آزمایشگاهی۱۲ بهمن ۱۳۹۸
باکتری شناسی پزشکی (آقای دکتر احسان اله غزنوی راد)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه خون شناسی (۱)(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
خون شناسی (۱)(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ادبیات فارسی (خانم نصرتی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه شیمی عمومی (خانم دکتر فاطمه ایمان پرست)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
شیمی عمومی (خانم دکتر فاطمه ایمان پرست)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
زیست شناسی سلولی و مولکولی(آقای دکتر هادی کرمی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه سم شناسی (آقای داریوش بدخشان)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
سم شناسی (آقای داریوش بدخشان)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی (آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه (آقای رضا حاجی حسین)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بیوشیمی پزشکی (۱) (آقای دکتر علی خسرو بکی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
هورمون شناسی (خانم دکتر فریده جلالی مشایخی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸