آیین نامه‌ها و فرم‌ها- طرح درس

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی و مراقبتهای آن-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۲۲
فیزیک پرتوها-خانم دکتر فاطمه سیفتکنولوژی پرتو شناسی۲۲۱
پزشکی هسته ای-خانم دکتر فاطمه سیفتکنولوژی پرتو درمانی۲۲۰
مراقبتهای پس از بیهوشی-خانم منصوره کریمی کیااتاق عمل۲۱۸
بیماریهای داخلی -جراحی(۱) - خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۷
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۶
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۵
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل-خانم معصومه نوروزیاتاق عمل۲۱۴
روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای بالینی-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۲۱۳
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه -آقای دکتر سیدسعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۲۱۲
آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی-آقای دکتر سیدسعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۲۱۱
آزمایشگاه خون شناسی (۲)-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۲۱۰
خون شناسی (۲)-آقای دکتر سید سعید حسنیعلوم آزمایشگاهی۲۰۹
تکنیکها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری(CT)-خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی۲۰۷
روشهای پرتونگاری (۳)-خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی۲۰۶
روشهای پرتونگاری (۱)-خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی۲۰۵
اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی-خانم زهرا فرزانگانتکنولوژی پرتو شناسی۲۰۴
زبان تخصصی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل۲۰۳
آشنایی با بیماریهای داخلی -بیهوشی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل۲۰۲
آشنایی با بیماریهای داخلی -جراحی-خانم محبوبه خسروانیاتاق عمل۲۰۱