آیین نامه‌ها و فرم‌ها- طرح درس

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
خون شناسی ۲ (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
ایمنوهماتولوژی (آقای خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی(آقای دکتر محسن شمسی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه ( آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (آقای محمود خسروی)علوم آزمایشگاهی۲۸ مرداد ۱۳۹۹
قارچ شناسی پزشکی (اقای دکتر مجتبی دیده دار)علوم آزمایشگاهی۱۲ بهمن ۱۳۹۸
اصول مراقبت های ویژه(خانم کریمی کیا)هوشبری۱۲ بهمن ۱۳۹۸
مراقبت های پس از بیهوشی(خانم کریمی کیا)هوشبری۱۲ بهمن ۱۳۹۸
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی(خانم دکتر فاطمه قهرمانی)تکنولوژی پرتو شناسی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
رادیوبیولوژی(خانم دکتر فاطمه قهرمانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
فیزیک براکی تراپی(خانم دکتر فاطمه قهرمانی)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
باکتری شناسی پزشکی (آقای دکتر احسان اله غزنوی راد)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه خون شناسی (۱)(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
خون شناسی (۱)(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی(آقای دکتر صیادی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ادبیات فارسی (خانم نصرتی)هوشبری۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ادبیات فارسی (خانم نصرتی)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
آزمایشگاه شیمی عمومی (خانم دکتر فاطمه ایمان پرست)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
شیمی عمومی (خانم دکتر فاطمه ایمان پرست)علوم آزمایشگاهی۲۳ شهریور ۱۳۹۸
روانشناسی بیماران سرطانی(آقای پریور)تکنولوژی پرتو درمانی۲۳ شهریور ۱۳۹۸