مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان


گروه علوم آزمایشگاهی

با ارج نهادن به تلاش های شما دانشجویان گرامی کسب عنوان  رتبه اول و دوم و سوم  را در رشته علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 تبریک عرض  می نماییم . موفقیت روزافزون شما را از خداوند سبحان خواهانیم.   اسامی دانشجویان ممتاز رشته علوم آزمایشگاهی ...

گروه هوشبری

          با ارج نهادن به تلاش های شما دانشجویان گرامی کسب عنوان  رتبه اول و دوم و سوم  را در رشته هوشبری در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 تبریک عرض  می نماییم . موفقیت روزافزون شما را از خداوند سبحان خواهانیم.   اسامی دانشجویان ...

گروه تکنولوژی پرتودرمانی

با ارج نهادن به تلاش های شما دانشجویان گرامی کسب عنوان  رتبه اول و دوم و سوم  را در رشته تکنولوژی پرتودرمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402تبریک عرض  می نماییم . موفقیت روزافزون شما را از خداوند سبحان خواهانیم.   اسامی دانشجویان ممتاز رشته تکنولوژی ...

گروه تکنولوژی پرتوشناسی

با ارج نهادن به تلاش های شما دانشجویان گرامی کسب عنوان  رتبه اول و دوم و سوم  را در رشته تکنولوژی پرتوشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 تبریک عرض  می نماییم . موفقیت روزافزون شما را از خداوند سبحان خواهانیم.   اسامی دانشجویان ممتاز رشته تکنولوژی ...