مراسم تکریم و معارفه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۴:۴۸ ۴
مراسم تکریم و معارفه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک
مراسم تکریم و معارفه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک
مراسم تکریم و معارفه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک