آلبوم تصاویر واحد نظارت بر مواد غذایی

۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ۲
بازدید مدیران و کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو در ایام نوروز از داروخانه های دولتی و خصوصی استان مرکزی
بازرسی از داروخانه های دولتی و خصوصی در ایام نوروز توسط دکتر دلاور معاون غذا و دارو