معرفی معاونت غذا و دارو

تعداد بازدید:۱۴۹۳۷
معرفی معاونت غذا و دارو

  شرح وظایف ومسئولیتهای معاونت غذاودارو دانشگاه  علوم پزشکی  استان مرکزی
 
- نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید ، توزیع و نگهداری مواد داروئی ،غذائی آرایشی و بهداشتی 
 
- بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید و توزیع مواد داروئی و غذائی ،  بهداشتی  و ارسال آن به واحدهای ذیربط در ستاد وزارتخانه جهت رسیدگی و طرح موضوع درکمیسیون های قانونی  
 
- نظارت و اعلام ضوابط مربوط به ایمنی تاثیر بسته بندی برچسب گذاری و تبلیغات محصولات غذائی ، آشامیدنی و ارایشی و   بهداشتی .
 
 - بررسی در زمینه بهبود روشهای نگهداری و عرضه و فروش محصولات داروئی ، آشامیدنی و بهداشتی و نظارت بر حسن جریان امور 
 
- جمع آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات داروئی ، خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی 
 
 - نظارت بر نحوه اجرای دقیق تولیدکنندگان محصولات در مورد ضوابط و استانداردهای تعیین شده برای مواد افزودنی کمکی و همچنین     استعمال رنگهای مجاز و مواد بسته بندی و اعمال کنترل مداوم محصولات از لحاظ   صلاحیت کمی و کیفی 
 
- نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات درمورد آزمایشگاه های کنترل مواد ذائی داروئی و بهداشتی 
 
- نظارت بر روش کار موسسات تولیدی و توزیع مواد داروئی ، خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح استان . 
 
- نظارت بر امور داروئی داروخانه های استان . 
 
- کنترل و ارزشیابی فعالیتهای آزمایشگاههای داروئی ، غذائی ، و بهداشتی در استان .  
 
 - کنترل موجودی دارو ، با توجه به نیاز مصرف واحدهای درمانی . 
 
- نظارت بر نحوه نگهداری داروهای خاص و مواد اعتیادآور و حسن اجرای امور .  
 
  - تامین و تدارک داروی مورد نیاز استان از طریق شرکتهای دارویی که  دارای نمایندگی در استان هستند و بصورت مستقیم از سایز مراکز فاقد نمایندگی مثل هلال احمر،شرکت سهامی دارویی
 

- نظارت بر امر توزیع صحیح دارو از طریق سهمیه های مصوب برای واحدهای خصوصی و دولتی

 

کلید واژه ها: شرح وظایف معاونت غذا و دارو اراک

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۴۰۱