بخش سم شناسی و دستگاهی

تعداد بازدید:۳۴۵۷

3. بخش سم شناسی و دستگاهی

معرفی:

 با توجه به اهمیت سموم و آلایندهای مواد غذایی و تاثیر آن بر روی سلامت، جهت اطمینان از مواد غذایی سالم و عاری از هر گونه عوامل بیماری زا و تضمین سلامت آنها، به منظور کنترل کیفی انواع فرآورده های غذایی، میزان سموم و آلاینده های موجود در آنها در بخش سم شناسی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی استان مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. از جمله فعالیت های بخش سم شناسی این آزمایشگاه اندازه گیری میزان فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، آرسنیک، جیوه، آهن، مس، روی، نیکل، قلع، کروم و منگنز)، اندازه گیری سموم قارچی همچون آفلاتوکسین ها (M1,B1,B2,G1,G2) و مایکوتوکسین ها (زیرالنون، اکراتوکسین، داکسی نی والنون (DON))، اندازه گیری نگهدارنده ها (پتاسیم سوربات، سدیم بنزوات و ناتامایسین) اندازه گیری میزان قندهای مصنوعی (آسپارتام، سدیم ساخارین و آسه سولفام K ) می باشد .

آزمون های بخش سم شناسی
 

نام آزمون

مورد آزمون

روش آزمون

سموم قارجی

آفلاتوکسین ها (B1,B2,G1,G2,M1)

مایکوتوکسین ها (اکراتوکسین، زیرالنون، DON)

استخراج سموم قارچی پس از عبور از ستونهای ایمونوافینیتی و شناسایی و اندازه گیری آن توسط دستگاه  HPLC

استخراج سموم قارچی با استفاده از کیت های تخصصی این سموم و اندازه گیری و شناسایی آنها با دستگاه Elisa reader 

آلاینده های فلزی

آهن موجود در نمونه های آرد (کنترل طرح کشوری غنی سازی آرد با آهن)

استخراج فلزاتی مانند سرب، روی، آهن، مس، کادمیوم، ارسنیک، جیوه، قلع و... از مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

اندازه گیری با دستگاه جذب اتمی

  ((Atomic Absorption

 

نگهدارنده ها

(سدیم بنزوات، پتاسیم سوربات و ناتامایسین)

استخراج انواع مواد نگهدارنده با روش های مختلف از جمله پیش تغلیظ و اندازه گیری آنها با دستگاه  HPLC

شیرین کننده ها

(آسپارتام، سدیم ساخارین و آسه سولفام K)

استخراج انواع مواد نگهدارنده با روش های مختلف از جمله پیش تغلیظ و اندازه گیری آنها با دستگاه  HPLC

آفت کش ها

باقی مانده سموم آفت کش ها

باقی مانده سموم آفت کش ها در مواد غذایی به روش QUCHERS استخراج شده و توسط دستگاه GC/MS شناسایی و اندازه گیری می گردد.

 

چشم اندازاها:

    تعیین میزان سموم ارگانوفسفره

    اندازه گیری هیستامین در مواد غذایی

    اندازه گیری پاتولین در آب میوه

    اندازه گیری پارابن در محصولات آرایشی بهداشتی و غذایی

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸