تلفن خط مستقیم و داخلی معاونت غذا و دارو

تعداد بازدید:۳۷۸۳

تلفن خط مستقیم و داخلی معاونت غذا و دارو

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن مستقیم

داخلی

 

خانم یونسی

دفتر معاونت

 

فاکس معاونت

33678626

33686636

33678627

 

201

سالن جلسات

--

--

203

آبدارخانه- آقای علیمحمدی

--

--

204

خانم فریدانی غریبیان- بختیار

 صوفیان  کریمی

دبیرخانه

33670860

206

خانم  دکتر ناظری

رئیس اداره امور دارو و مواد مخدر

33664600

207

خانم لک_دکتر ملکی

کارشناسان بیماریهای خاص

33678629

208

خانم دکتر عتیقی- محمدی صفت-دارابی

کارشناسان مصرف منطقی دارو

33678629

209

آقای غفاری 

روابط عمومی خرید متمرکز

33683977

210

دکتر سلمانزاده

خانم گودرزی

مدیر امور دارو

دفتر

3686545

242

241

خانم دکتر ابراهیمی

خانم دکتر ژیلا محسنی

کارشناس مواد مخدر

33677628

243

244

مهندس مهر آبادی

رئیس اداره تجهیزات پزشکی

33688995

245

خانم  دکتر ربیعی

کارشناس شرکت های دارویی

--

246

آقای مهندس رحیمی

آقای حسین آباد

کارشناس IT

کارشناس حقوقی

33677592

247

248

خانم نجفی  -  خانم شریعتی

کارشناس امور داروخانه ها

33673917

249

دکتر بابایی

رئیس طب سنتی و مکمل 

33673917

250

آقای امیری – خانم قناتی

آقای اله مرادی آقای جمالو

کارشناس مواد مخدر

33675227

251

252

آقایان مهندس عباسی مشیدی

 مرادی

کارشناسان تجهیزات پزشکی

33688995

253

 

آقای مهندس مهر آبادی

رئیس اداره تجهیزات پزشکی

33685574

254

 

 

آقای دکتر تاجیک

خانم داود آبادی

مدیر اداره نظارت برموادغذایی دفتر 

33675366

261

262

خانم گلستانی

 

کارشناسان مواد غذایی

 

33677387

266

خانم غفاری

کارشناسان مواد غذایی

 

268

آقای خان احمدی

آقای آل یاسین

کارپردازی

امور اداری و عمومی

33686600

269

271

خانم میرعشق الهی

بایگانی

 

269

خانم ها رئوفی ، کلبعلی

خانم مختاری

خانم ها آقاجانی ، شریف ن‍ژاد

کارشناسان  اداره نظارت

 

33685573

 

272

273

274

خانم حسینی

خانم احمدی

کارشناسان  اداره نظارت

--

275

276

آقای داودی

آبدارخانه

--

277

آقای آقا گل

مرکز تلفن

33685570

33685571

33685572

 

صفر

  خانم معین فر

رئیس اداره آزمایشگاه

33685575

284

خانم نیک پی

پذیرش آزمایشگاه

--

281

اتاق پرسنلی کارشناسان آزمایشگاه

--

--

285

خانم  ها آقاجانی  - خانم رسولی

محمودی و  آقای احمد عبدالهی

 

آزمایشگاه شیمی

--

287

خانمها مرادی صفری  - خدا قلی  

آقای منصوری

آزمایشگاه میکرب شناسی

--

290

آقای قدیری

 

""""""

--

292

آقای مهدی عبدالهی  - خانم نوابی

خانم انصاری

کارشناس امور آزمایشگاه

33677578

293

خانم بیات

کارشناس آزمایشگاه

--

294

کلید واژه ها: تلفن خط مستقیم و داخلی معاونت غذا و دارو

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۸