مطالب مرتبط با کلید واژه

جلسه ستاد توزیع داروی


جلسه هم اندیشی برای توزیع عادلانه دارو در سطح استان + فیلم گالری

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک : از آنجایی که توزیع عادلانه دارو و برنامه‌ریزی درست نقش بسزایی در رضایتمندی بیماران به خصوص در بیمارستان ها دارد، این معاونت با مشارکت تلاشگران این عرصه در راستای احقاق این امر تمام تلاش خود را بکار گرفته تا از چالش ها و مشکلات این حوزه کاسته شود.

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی برای توزیع عادلانه دارو در سطح استان + فیلم

جلسه هم اندیشی برای توزیع عادلانه دارو در سطح استان + فیلم

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک : از آنجایی که توزیع عادلانه دارو و برنامه‌ریزی درست نقش بسزایی در رضایتمندی بیماران به خصوص در بیمارستان ها دارد، این معاونت با مشارکت تلاشگران این عرصه در راستای احقاق این امر تمام تلاش خود را بکار گرفته تا از چالش ها و مشکلات این حوزه کاسته شود.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

سومین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی با حضور معاون غذا و دارو در سال ۱۴۰۱ گالری

جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و دکتر محسنی مدیر اداره دارو، مهندس جیریایی مدیر مالی دانشگاه در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی با حضور معاون غذا و دارو در سال ۱۴۰۱

جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و دکتر محسنی مدیر اداره دارو، مهندس جیریایی مدیر مالی دانشگاه در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی با حضور معاون غذا و دارو و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو، داروهای کووید_۱۹ و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و دکتر سلطانی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تشکیل شد.

ادامه مطلب
به صورت ویدیو کنفرانس انجام شد؛

وبینار اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو

اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و مدیر دارویی معاونت از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

ادامه مطلب
به صورت ویدیو کنفرانس انجام شد؛

وبینار چهارمین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو

چهارمین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و مدیر دارویی معاونت از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی با حضور معاون غذا و دارو و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گالری

جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو، داروهای کووید_۱۹ و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و دکتر سلطانی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تشکیل شد.

ادامه مطلب
به صورت ویدیو کنفرانس انجام شد؛

وبینار اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو گالری

اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو و مدیر دارویی معاونت از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

ادامه مطلب