مطالب مرتبط با کلید واژه

شرکت عطر و طعم ماگنولیا و لاله اکباتان


روابط‌عمومی معاونت غذا و دارو اراک خبر داد؛

بازدید معاون غذا و دارو اراک از شرکت عطر و طعم ماگنولیا و لاله اکباتان شهرستان ساوه

دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو به همراه دکتر تاجیک مدیر اداره نظارت، دکتر عبداللهی مدیر آزمایشگاه کنترل و کارشناسان مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت از شرکت عطر و طعم ماگنولیا و لاله اکباتان در شهرک صنعتی شهرستان ساوه بازدید کردند.

ادامه مطلب