مطالب مرتبط با کلید واژه

اهداف مدیریت


اهداف مدیریت

اهداف اهتمام به مدیریت دانش در بخش نظارتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه افزایش خوداتکایی، اشتغال‌زایی و استفاده حداکثری از توان داخلی در حوزه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، ...