مطالب مرتبط با کلید واژه

تجویز و مصرف داروی فاویپیراویر


احتمال تجویز و مصرف داروی فاویپیراویر در بیماران سرپایی کرونا سلامت نیوز: احتمال تجویز و مصرف داروی فاویپیراویر در بیماران سرپایی کرونا

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: در صورت تائید کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، داروی فاویپیراویر در بخش سرپایی تجویز و مصرف خواهد شد.

ادامه مطلب