مطالب مرتبط با کلید واژه

وبینار مهار مقاومت میکروبی


وبینار کارگاه آموزشی پیشگیری ازمقاومت میکروبی ویژه کارشناسان مراکز بهداشتی استان مرکزی

به مناسبت هفته آگاه سازی آنتی بیوتیک ها وبینار آموزشی پیشگیری ازمقاومت میکروبی ویژه بهورزان و کارشناسان مراکز بهداشتی شهری و روستایی توسط معاونت بهداشتی و معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد.

ادامه مطلب