مطالب مرتبط با کلید واژه

تجویز و مصرف دارو


معاون غذا و دارو اراک؛

اولویت معاونت غذا و دارو اراک در اصلاح الگوی تجویز و مصرف منطقی دارو

دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، پایش تجویز و مصرف دارو را گامی مهم در ارتقای سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: این مهم در راستای بهبود کاهش عوارض ناخواسته دارویی انجام می شود.

ادامه مطلب
مدیر دارویی معاونت غذا و دارو اراک بیان کرد؛

تجویز و مصرف دارو در استان مرکزی پایش می شود

مدیر دارویی معاونت غذا و دارو اراک، پایش تجویز و مصرف دارو را گامی مهم در ارتقای سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: این مهم در راستای بهبود کاهش عوارض ناخواسته دارویی انجام می شود.

ادامه مطلب