مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی اراک


نوشیدنی های میوه ای غیر معتبر را استفاده نکنید

دکتر اسدی؛ کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک گفت: نوشیدنی های میوه ای/آب میوه هایی که فاقد پروانه بهداشتی ساخت معتبر باشند غیرمجاز بوده و فاقد استانداردهای لازم می باشند و مردم باید از خرید و مصرف آن ها خودداری کنند.

ادامه مطلب

روز آزمایشگاه، روز سپاس از جان‌ها و اندیشه‌های والا در پویایی نظام سلامت

کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک؛ فرارسیدن ۳۰ فروردین، سالروز حکیم جرجانی پزشک نامدار ایرانی و روز آزمایشگاه را به همه تلاشگران این عرصه به ویژه همکاران گرامی معاونت غذا و دارو تبریک گفت.

ادامه مطلب