مطالب مرتبط با کلید واژه

دستگیری


سرشاخه پخش قرص های متادون و سقط جنین در شهرستان اراک به دام افتاد

مدیر اداره فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل بیان کرد: طی بازرسی مشترک کارشناسان معاونت غذا و دارو اراک و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اراک یکی از سرشاخه های پخش قرص های متادون و سقط جنین دستگیر گردید.

ادامه مطلب