مطالب مرتبط با کلید واژه

بهستان


با حضور معاون غذا و دارو اراک صورت گرفت؛

افتتاح و آغاز به کار شعبه جدید شرکت بهستان پخش شعبه استان مرکزی

توسعه و گسترش شعبه جدید شرکت بهستان پخش با حضور دکتر علیمرادیان ،دکتر انارکی عضو کمیسیون اقصادی مجلس،مدیران دارویی معاونت غذا و دارو و رئیس انجمن داروسازان در شهرک صنعتی شماره یک استان مرکزی افتتاح شد.

ادامه مطلب