مطالب مرتبط با کلید واژه

تامین


نظارت بر تامین، توزیع و فروش انواع شیر خشک اطفال در استان مرکزی

به منظور جلوگیری از نشت شیرخشک‌های رژیمی به بازار آزاد، بازرسان اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو بر روند توزیع و عرضه نظارت داشته و با متخلفان به صورت جدی برخورد خواهد شد.

ادامه مطلب