مطالب مرتبط با کلید واژه

خوابگاههای دانشجویی


به مناسبت هفته خوابگاهها صورت گرفت؛

حضور رئیس دانشگاه، معاون غذا و دارو و جمعی از معاونین در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ،معاون غذا و دارو و جمعی از معاونین داشگاه به صورت شبانه از خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک بازدید کردند.

ادامه مطلب