مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته پایش برنامه عملیاتی


توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

کمیته پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو اراک

جلسه کمیته پایش برنامه عملیاتی با حضور معاون غذا و دارو اراک، مدیران قسمت های دارو، غذا، آزمایشگاه کنترل و تجهیزات و ملزومات پزشکی در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار شد.

ادامه مطلب